מאמרים

שם המאמר מאת פורסם בשנת פורסם ב
האידאה בדבר קדושת הנוסח לאותיותיו וביקורת הטכסט מנחם כהן 1978 דעות מ"ז עמ' 83-101
קווי יסוד לדמותו העיצורית של הטקסט בכתבי יד מקראיים מימי הביניים מנחם כהן 1980 עיוני מקרא ופרשנות א עמ' 123-182