יצירת קשר

פרטי יצירת קשר

מפעל מקראות גדולות "הכתר"
אוניברסיטת בר אילן
5290002 רמת גן,
טל': 03-5317358 , 03-5317995
תמיכה טכנית: TechSupport@mgketer.org
פרופ' כהן: menachem.cohen@mgketer.org