צוות המפעל

לזכרם של עובדינו האהובים:

יוסף (ג'ו) וינטר ז"ל

שנהרג בתאונת דרכים בדרכו ממשמרת עבודתו לביתו שבקיבוץ לביא

יהודה תורן ז"ל

שותפים מסורים להוצאת מהדורה זו ומראשוני העובדים בה.

תהא נשמתם צרורה בצרור החיים

ברצוני להודות מעומק ליבי לצוות העובדים המיומן והמסור שמסייע בידי ביישום מדיניותי המדעית במלאכת המרכבה של המהדורה המודפסת (בכרכים שיצאו עד כה) ובמהדורה המקוונת.

כמו כן ברצוני להודות לעובדי המפעל בעבר אשר שמותיהם מפורטים מטה. תרומתם למפעל מפורטת בכרכים הרלוונטים שיצאו ו/או שייצאו בעתיד.

ולבסוף ברצוני להעלות את זכרם של שני העובדים המסורים שנלקחו מאיתנו – יוסף (ג'ו) וינטר ז"ל ויהודה תורן ז"ל. עובדים אלו סייעו בידי עוד בעבודה על הכרך הראשון – יהושע שופטים.

פרופ' מנחם כהן


ואלה שמותם:

עובדי המפעל כיום

ד"ר יוסי פרץ – מזכיר מדעי

ריכוז עבודה וסיוע בתחומים שונים

פירושים:

יונה בר מעוז - עוזרת מחקר בכירה בתחומי הכרעות הנוסח והתקנת עזרי העיון- עבודה שוטפת בהכרעות נוסח, ריכוז ובקרה של עבודת העובדים בתחומים הנ"ל.

חסיה גדיאל - התקנת הפיסוק.

ד"ר יאיר האס - הכרעות נוסח.

ד"ר יחיאל צייטקין - הכרעות נוסח.

בלהה ששר, אברהם צבי שב ארץ - סקירת כלל כתבי היד לצורך בחירת כתבי היד המשמשים כנוסחי היסוד של הפירושים וכקבוצות ביקורת, השוואה שיטתית בין כתבי היד הנבחרים לצורך הכרעות נוסח.

ד"ר יצחק ששר - הכרעות נוסח, בקרה נוספת על עזרי עיון שהוכנסו בשלבים קודמים.

מסורה:

מריאל מהדב - משימות מיוחדות; עימוד - תיקונים מצטברים מן ההדפסות הקודמות והכנות אחרונות לקראת הדפסה סופית בבית הדפוס.

תרגום אונקלוס:

ד"ר צמח קיסר - הכרעות נוסח וניקוד.

עימוד:

רעות דמארי - הכנה לעימוד ועימוד בתוכנת "תג".

תיכנות המהדורה המקוונת:

מולי כהן, דבורי רוס

\

עובדים שעבדו בעבר במפעל 'מקראות גדולות הכתר'

אברהם אביגד, יוסף אופק ז"ל, חגית בגנו (מתכנתת), דבורה בושרי, מנחם בן-ישר, ד"ר אברהם גוטליב, יוסף-ג'ו וינטר ז"ל, אביגיל זוהר, רבקה יעקובוב, נעמה כהן, ד"ר דוד ליינס, שלמה מלכיאל, איריס מנצור, פרופ' יוסף עופר, ד"ר דניאל פאנו, פרופ' יצחק פנקובר, יהודה תורן ז"ל.