זכויות יוצרים

הזכויות

כל הזכויות באתר זה שמורות לאוניברסיטת בר אילן.

הזכויות המוסריות באתר זה הן של פרופ' מנחם כהן.

הזכויות כוללות את הרכיבים של התנ"ך, המסורה, עין המסורה, התרגום והמפרשים ושאר התוכן המופיע באתר.

הזכויות במאמרים שיכות למחבריהם ו/או למוציא לאור ואת הקרדיט להם יש לתת בהתאם.

העתקה מהאתר או מתוכנת הכתר

מותר להעתיק כל אחד מהרכיבים של "מקראות גדולות הכתר" ללא צורך בבקשת אישור כאשר ההעתקה היא לטובת מאמרים, חומרי לימוד לא מסחריים, עבודות, מצגות, עיתונים וכתבי עת. העתקה זו חייבת לעמוד בתנאים הבאים:

 1. יש לתת קרדיט בכל מדיה בה נעשה שימוש בתוכן מהאתר כפי שמפורט להלן, למעט העתקה של פסוק בודד מהטקסט המקראי.
 2. אין לשנות את הטקסט או עזרי הטקסט

  בטקסט המקראי אין לשנות, להוסיף או להוריד אותיות, להוסיף או להוריד ניקוד ו/או טעמים בטקסט שהועתק עם ניקוד ו/או טעמים בהתאמה.

  בפרשנים אין לשנות, להוסיף או להוריד את הטקסט ואת עזרי הטקסט כגון פיסוק, "בנוסחנו" או "בלשוננו", מראי מקום ועוד.

  במסורה ובתרגומים אין לשנות מהנוסח והניקוד המועתק.

 3. מותר לשנות פונטים, להגדיל, להקטין, לצבוע ולהדגיש.

אין להשתמש בתוכן האתר להוצאה מלאה או חלקית בדפוס או במדיה אלקטרונית, של: תורה, תנ"ך, תרגום או פרשן.

הפניה לאתר

מותר להפנות לאתר זה ללא מגבלה.

אופן מתן הקרדיט

בכתיבה לא מדעית:

במאמרים שאינם מדעיים, חומרי לימוד, עבודות, מצגות, עיתונים וכתבי עת לא מדעיים יש לתת את הקרדיט באחד מהאופנים הבאים:

 1. בצמוד לציטוט: ('מקראות גדולות הכתר', מהדיר ועורך מדעי: מנחם כהן, www.mgketer.org )
 2. בצמוד לציטוט: ('מקראות גדולות הכתר', מנחם כהן, www.mgketer.org)
 3. אם יש ציטוטים רבים, אפשר לכתוב בציטוט הראשון: (כל הציטוטים של רש"י/המפרשים/הפסוקים/התרגום/וכד' במאמר זה נלקחו מ'מקראות גדולות הכתר', מנחם כהן, www.mgketer.org) ואז אין צורך לתת קרדיט במקומות הבאים.
 4. כאשר יש רשימה ביבליוגרפית גם במאמר לא מדעי, יש לנהוג על פי ההנחיות של כתיבה מדעית.

בכתיבה מדעית:

הערת שולים/הפניה ביבליוגרפית יכתבו לפי אחת מהאפשרויות הבאות:

 1. מנחם כהן, מקראות גדולות הכתר
 2. מ' כהן, מקראות גדולות הכתר
 3. מנחם כהן, מקראות גדולות הכתר-דברים, עמ' 55 (העמודים על פי המהדורה המודפסת)
 4. במקרה של ציטוטים רבים, ניתן לכתוב בהערה הראשונה של המאמר: כל הציטוטים של רש"י/המפרשים/הפסוקים/התרגום/וכד' במאמר זה נלקחו מ'מקראות גדולות הכתר', מהדיר ועורך מדעי: מנחם כהן, www.mgketer.org

הפריט הביבליוגרפי יכתב לפי אחת מהאפשרויות הבאות:

 1. מנחם כהן (מהדיר ועורך מדעי), 'מקראות גדולות הכתר' – ספר ויקרא, רמת-גן 2012. נדלה בתאריך:____ מאתר 'מקראות גדולות הכתר' www.mgketer.org (יש למלא את תאריך ההעתקה מהאתר)
 2. מנחם כהן (מהדיר ועורך מדעי), 'מקראות גדולות הכתר' –בראשית,שמות,דברים,חמש מגילות, רמת-גן 1999 ואילך. נדלה בתאריך:____ מאתר 'מקראות גדולות הכתר' www.mgketer.org

אי מתן קרדיט ו/או סילוף הטקסט ו/או עזרי הטקסט, שוללים גם את הזכות להעתקת הטקסט.

בכל שאלה או ספק לגבי זכויות היוצרים או הזכויות המוסריות יש לפנות במייל ל- menachem.cohen@mgketer.org