כתר ארם צובא - ספר תהלים

להלן הקישורים לצילומי כתר ארם צובא המוצגים מול הטקסט של 'מקראות גדולות הכתר'.
בראש כל עמודה בכתב היד רשומים הפסוקים באותה עמודה. תחילתו וסופו של כל פרק מסומנים בסוגריים מרובעים.

לחיצה על שם הספר תציג את הפרקים של אותו ספר. פרקים המופיעים באדום, חסרים בכתר ארם צובא, פרקים המופיעים בכחול, נמצאים בחלקם או בשלמותם בכתר ארם צובא. לחיצה על הפרק תפתח את הטקסט של 'מקראות גדולות הכתר' מול צילום הפרק בכתר ארם צובא.
יתכן שהעלאת התמונה של כתב היד תארך עד דקה, תלוי במהירות התקשורת.
צילום הכתר מובא בקיצוץ השוליים שבהם אין כיתוב, כמו כן נעשה עיבוד תמונה מסויים להקלת הקריאה. על מנת לראות את הצילום המקורי, מומלץ לגשת לאתר של יד בן צבי.
הצילום הדיגיטלי של הכתר נעשה על ידי מכון בן צבי, ירושלים. הצלם - ארדון בר חמה.

פרק יא

פרק יב

פרק יג

פרק יד

פרק טו

פרק טז

פרק יז

פרק יח

פרק יט

פרק כ

פרק כא

פרק כב

פרק כג

פרק כד

פרק כה

פרק כו

פרק כז

פרק כח

פרק כט

פרק ל