פרק ה
[ששי] [א] זה ספר תולדת אדם ביום ברא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אתו:
[ב] זכר ונקבה בראם ויברך אתם ויקרא את־שמם אדם ביום הבראם:
[ג] ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את־שמו שת:
[ד] ויהיו ימי־אדם אחרי הולידו את־שת שמנה מאת שנה ויולד בנים ובנות:
[ה] ויהיו כל־ימי אדם אשר־חי תשע מאות שנה ושלשים שנה וימת: ס
[ו] ויחי־שת חמש שנים ומאת שנה ויולד את־אנוש:
[ז] ויחי־שת אחרי הולידו את־אנוש שבע שנים ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות:
[ח] ויהיו כל־ימי־שת שתים עשרה שנה ותשע מאות שנה וימת: ס
[ט] ויחי אנוש תשעים שנה ויולד את־קינן:
[י] ויחי אנוש אחרי הולידו את־קינן חמש עשרה שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות:
[יא] ויהיו כל־ימי אנוש חמש שנים ותשע מאות שנה וימת: ס
[יב] ויחי קינן שבעים שנה ויולד את־מהללאל:
[יג] ויחי קינן אחרי הולידו את־מהללאל ארבעים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות:
[יד] ויהיו כל־ימי קינן עשר שנים ותשע מאות שנה וימת: ס
[טו] ויחי מהללאל חמש שנים וששים שנה ויולד את־ירד:
[טז] ויחי מהללאל אחרי הולידו את־ירד שלשים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות:
[יז] ויהיו כל־ימי מהללאל חמש ותשעים שנה ושמנה מאות שנה וימת: ס
[יח] ויחי־ירד שתים וששים שנה ומאת שנה ויולד את־חנוך:
[יט] ויחי־ירד אחרי הולידו את־חנוך שמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות:
[כ] ויהיו כל־ימי־ירד שתים וששים שנה ותשע מאות שנה וימת: ס
[כא] ויחי חנוך חמש וששים שנה ויולד את־מתושלח:
[כב] ויתהלך חנוך את־האלהים אחרי הולידו את־מתושלח שלש מאות שנה ויולד בנים ובנות:
[כג] ויהי כל־ימי חנוך חמש וששים שנה ושלש מאות שנה:
[כד] ויתהלך חנוך את־האלהים ואיננו כי־לקח אתו אלהים: ס
[שביעי] [כה] ויחי מתושלח שבע ושמנים שנה ומאת שנה ויולד את־למך:
[כו] ויחי מתושלח אחרי הולידו את־למך שתים ושמונים שנה ושבע מאות שנה ויולד בנים ובנות:
[כז] ויהיו כל־ימי מתושלח תשע וששים שנה ותשע מאות שנה וימת: ס
[כח] ויחי־למך שתים ושמנים שנה ומאת שנה ויולד בן:
[כט] ויקרא את־שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן־האדמה אשר אררה יהוה:
[ל] ויחי־למך אחרי הולידו את־נח חמש ותשעים שנה וחמש מאת שנה ויולד בנים ובנות:
[לא] ויהי כל־ימי־למך שבע ושבעים שנה ושבע מאות שנה וימת: ס
[לב] ויהי־נח בן־חמש מאות שנה ויולד נח את־שם את־חם ואת־יפת: