פרק ד
[א] ויהי המלך שלמה מלך על־כל־ישראל: ס
[ב] ואלה השרים אשר־לו עזריהו בן־צדוק הכהן: ס
[ג] אליחרף ואחיה בני שישא ספרים ס יהושפט בן־אחילוד המזכיר: ס

[ד] ובניהו בן־יהוידע על־הצבא ס וצדוק ואביתר כהנים: ס

[ה] ועזריהו בן־נתן על־הנצבים ס וזבוד בן־נתן כהן רעה המלך: ס

[ו] ואחישר על־הבית ס ואדנירם בן־עבדא על־המס: ס

[ז] ולשלמה שנים־עשר נצבים על־כל־ישראל וכלכלו את־המלך ואת־ביתו חדש בשנה יהיה על־אחד האחד לכלכל: ס
[ח] ואלה שמותם בן־חור בהר אפרים: ס
[ט] בן־דקר במקץ ובשעלבים ובית שמש ואילון בית חנן: ס
[י] בן־חסד בארבות לו שכה וכל־ארץ חפר: ס
[יא] בן־אבינדב כל־נפת דאר טפת בת־שלמה היתה לו לאשה: ס
[יב] בענא בן־אחילוד תענך ומגדו וכל־בית שאן אשר אצל צרתנה מתחת ליזרעאל מבית שאן עד אבל מחולה עד מעבר ליקמעם: ס
[יג] בן־גבר ברמת גלעד לו חות יאיר בן־מנשה אשר בגלעד לו חבל ארגב אשר בבשן ששים ערים גדלות חומה ובריח נחשת: ס
[יד] אחינדב בן־עדא מחנימה: ס
[טו] אחימעץ בנפתלי גם־הוא לקח את־בשמת בת־שלמה לאשה: ס
[טז] בענא בן־חושי באשר ובעלות: ס
[יז] יהושפט בן־פרוח ביששכר: ס
[יח] שמעי בן־אלא בבנימן: ס
[יט] גבר בן־ארי בארץ גלעד ארץ סיחון׀ מלך האמרי ועג מלך הבשן ונציב אחד אשר בארץ:
[כ] יהודה וישראל רבים כחול אשר־על־הים לרב אכלים ושתים ושמחים: