פרק לה
[א] יששום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת:
[ב] פרח תפרח ותגל אף גילת ורנן כבוד הלבנון נתן־לה הדר הכרמל והשרון המה יראו כבוד־יהוה הדר אלהינו: פ
[ג] חזקו ידים רפות וברכים כשלות אמצו:
[ד] אמרו לנמהרי־לב חזקו אל־תיראו הנה אלהיכם נקם יבוא גמול אלהים הוא יבוא וישעכם:
[ה] אז תפקחנה עיני עורים ואזני חרשים תפתחנה:
[ו] אז ידלג כאיל פסח ותרן לשון אלם כי־נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה:
[ז] והיה השרב לאגם וצמאון למבועי מים בנוה תנים רבצה חציר לקנה וגמא:
[ח] והיה־שם מסלול ודרך ודרך הקדש יקרא לה לא־יעברנו טמא והוא־למו הלך דרך ואוילים לא יתעו:
[ט] לא־יהיה שם אריה ופריץ חיות בל־יעלנה לא תמצא שם והלכו גאולים:
[י] ופדויי יהוה ישבון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על־ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה: ס