פרק ד
[א] והחזיקו שבע נשים באיש אחד ביום ההוא לאמר לחמנו נאכל ושמלתנו נלבש רק יקרא שמך עלינו אסף חרפתנו: ס
[ב] ביום ההוא יהיה צמח יהוה לצבי ולכבוד ופרי הארץ לגאון ולתפארת לפליטת ישראל:
[ג] והיה׀ הנשאר בציון והנותר בירושלם קדוש יאמר לו כל־הכתוב לחיים בירושלם:
[ד] אם׀ רחץ אדני את צאת בנות־ציון ואת־דמי ירושלם ידיח מקרבה ברוח משפט וברוח בער:
[ה] וברא יהוה על כל־מכון הר־ציון ועל־מקראה ענן ׀ יומם ועשן ונגה אש להבה לילה כי על־כל־כבוד חפה:
[ו] וסכה תהיה לצל־יומם מחרב ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר: פ