פרק סא
[א] רוח אדני יהוה עלי יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי־לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח־קוח:
[ב] לקרא שנת־רצון ליהוה ויום נקם לאלהינו לנחם כל־אבלים:
[ג] לשום׀ לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר שמן ששון תחת אבל מעטה תהלה תחת רוח כהה וקרא להם אילי הצדק מטע יהוה להתפאר:
[ד] ובנו חרבות עולם שממות ראשנים יקוממו וחדשו ערי חרב שממות דור ודור:
[ה] ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם וכרמיכם:
[ו] ואתם כהני יהוה תקראו משרתי אלהינו יאמר לכם חיל גוים תאכלו ובכבודם תתימרו:
[ז] תחת בשתכם משנה וכלמה ירנו חלקם לכן בארצם משנה יירשו שמחת עולם תהיה להם:
[ח] כי אני יהוה אהב משפט שנא גזל בעולה ונתתי פעלתם באמת וברית עולם אכרות להם:
[ט] ונודע בגוים זרעם וצאצאיהם בתוך העמים כל־ראיהם יכירום כי הם זרע ברך יהוה: פ
[י] שוש אשיש ביהוה תגל נפשי באלהי כי הלבישני בגדי־ישע מעיל צדקה יעטני כחתן יכהן פאר וככלה תעדה כליה:
[יא] כי כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח כן׀ אדני יהוה יצמיח צדקה ותהלה נגד כל־הגוים: