פרק א
[א] ויהי׀ בשלשים שנה ברביעי בחמשה לחדש ואני בתוך־הגולה על־נהר־כבר נפתחו השמים ואראה מראות אלהים:
[ב] בחמשה לחדש היא השנה החמישית לגלות המלך יויכין:
[ג] היה היה דבר־יהוה אל־יחזקאל בן־בוזי הכהן בארץ כשדים על־נהר־כבר ותהי עליו שם יד־יהוה:
[ד] וארא והנה רוח סערה באה מן־הצפון ענן גדול ואש מתלקחת ונגה־לו סביב ומתוכה כעין החשמל מתוך האש:
[ה] ומתוכה דמות ארבע חיות וזה מראיהן דמות אדם להנה:
[ו] וארבעה פנים לאחת וארבע כנפים לאחת להם:
[ז] ורגליהם רגל ישרה וכף רגליהם ככף רגל עגל ונצצים כעין נחשת קלל:
[ח] וידו וידי אדם מתחת כנפיהם על ארבעת רבעיהם ופניהם וכנפיהם לארבעתם:
[ט] חברת אשה אל־אחותה כנפיהם לא־יסבו בלכתן איש אל־עבר פניו ילכו:
[י] ודמות פניהם פני אדם ופני אריה אל־הימין לארבעתם ופני־שור מהשמאול לארבעתן ופני־נשר לארבעתן:
[יא] ופניהם וכנפיהם פרדות מלמעלה לאיש שתים חברות איש ושתים מכסות את גויתיהנה:
[יב] ואיש אל־עבר פניו ילכו אל אשר יהיה־שמה הרוח ללכת ילכו לא יסבו בלכתן:
[יג] ודמות החיות מראיהם כגחלי־אש בערות כמראה הלפדים היא מתהלכת בין החיות ונגה לאש ומן־האש יוצא ברק:
[יד] והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק:
[טו] וארא החיות והנה אופן אחד בארץ אצל החיות לארבעת פניו:
[טז] מראה האופנים ומעשיהם כעין תרשיש ודמות אחד לארבעתן ומראיהם ומעשיהם כאשר יהיה האופן בתוך האופן:
[יז] על־ארבעת רבעיהן בלכתם ילכו לא יסבו בלכתן:
[יח] וגביהן וגבה להם ויראה להם וגבתם מלאת עינים סביב לארבעתן:
[יט] ובלכת החיות ילכו האופנים אצלם ובהנשא החיות מעל הארץ ינשאו האופנים:
[כ] על אשר יהיה־שם הרוח ללכת ילכו שמה הרוח ללכת והאופנים ינשאו לעמתם כי רוח החיה באופנים:
[כא] בלכתם ילכו ובעמדם יעמדו ובהנשאם מעל הארץ ינשאו האופנים לעמתם כי רוח החיה באופנים:
[כב] ודמות על־ראשי החיה רקיע כעין הקרח הנורא נטוי על־ראשיהם מלמעלה:
[כג] ותחת הרקיע כנפיהם ישרות אשה אל־אחותה לאיש שתים מכסות להנה ולאיש שתים מכסות להנה את גויתיהם:
[כד] ואשמע את־קול כנפיהם כקול מים רבים כקול־שדי בלכתם קול המלה כקול מחנה בעמדם תרפינה כנפיהן:
[כה] ויהי־קול מעל לרקיע אשר על־ראשם בעמדם תרפינה כנפיהן:
[כו] וממעל לרקיע אשר על־ראשם כמראה אבן־ספיר דמות כסא ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה:
[כז] וארא׀ כעין חשמל כמראה־אש בית־לה סביב ממראה מתניו ולמעלה וממראה מתניו ולמטה ראיתי כמראה־אש ונגה לו סביב:
[כח] כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם כן מראה הנגה סביב הוא מראה דמות כבוד־יהוה ואראה ואפל על־פני ואשמע קול מדבר: פ