פרק י
[א] ואראה והנה אל־הרקיע אשר על־ראש הכרבים כאבן ספיר כמראה דמות כסא נראה עליהם:
[ב] ויאמר אל־האיש׀ לבש הבדים ויאמר בא אל־בינות לגלגל אל־תחת לכרוב ומלא חפניך גחלי־אש מבינות לכרבים וזרק על־העיר ויבא לעיני:
[ג] והכרבים עמדים מימין לבית בבאו האיש והענן מלא את־החצר הפנימית:
[ד] וירם כבוד־יהוה מעל הכרוב על מפתן הבית וימלא הבית את־הענן והחצר מלאה את־נגה כבוד יהוה:
[ה] וקול כנפי הכרובים נשמע עד־החצר החיצנה כקול אל־שדי בדברו:
[ו] ויהי בצותו את־האיש לבש־הבדים לאמר קח אש מבינות לגלגל מבינות לכרובים ויבא ויעמד אצל האופן:
[ז] וישלח הכרוב את־ידו מבינות לכרובים אל־האש אשר בינות הכרבים וישא ויתן אל־חפני לבש הבדים ויקח ויצא:
[ח] וירא לכרבים תבנית יד־אדם תחת כנפיהם:
[ט] ואראה והנה ארבעה אופנים אצל הכרובים אופן אחד אצל הכרוב אחד ואופן אחד אצל הכרוב אחד ומראה האופנים כעין אבן תרשיש:
[י] ומראיהם דמות אחד לארבעתם כאשר יהיה האופן בתוך האופן:
[יא] בלכתם אל־ארבעת רבעיהם ילכו לא יסבו בלכתם כי המקום אשר־יפנה הראש אחריו ילכו לא יסבו בלכתם:
[יב] וכל־בשרם וגבהם וידיהם וכנפיהם והאופנים מלאים עינים סביב לארבעתם אופניהם:
[יג] לאופנים להם קורא הגלגל באזני:
[יד] וארבעה פנים לאחד פני האחד פני הכרוב ופני השני פני אדם והשלישי פני אריה והרביעי פני־נשר:
[טו] וירמו הכרובים היא החיה אשר ראיתי בנהר־כבר:
[טז] ובלכת הכרובים ילכו האופנים אצלם ובשאת הכרובים את־כנפיהם לרום מעל הארץ לא־יסבו האופנים גם־הם מאצלם:
[יז] בעמדם יעמדו וברומם ירומו אותם כי רוח החיה בהם:
[יח] ויצא כבוד יהוה מעל מפתן הבית ויעמד על־הכרובים:
[יט] וישאו הכרובים את־כנפיהם וירומו מן־הארץ לעיני בצאתם והאופנים לעמתם ויעמד פתח שער בית־יהוה הקדמוני וכבוד אלהי־ישראל עליהם מלמעלה:
[כ] היא החיה אשר ראיתי תחת אלהי־ישראל בנהר־כבר ואדע כי כרובים המה:
[כא] ארבעה ארבעה פנים לאחד וארבע כנפים לאחד ודמות ידי אדם תחת כנפיהם:
[כב] ודמות פניהם המה הפנים אשר ראיתי על־נהר־כבר מראיהם ואותם איש אל־עבר פניו ילכו: