פרק ב
[א] ויאמר אלי בן־אדם עמד על־רגליך ואדבר אתך:
[ב] ותבא בי רוח כאשר דבר אלי ותעמדני על־רגלי ואשמע את מדבר אלי: פ
[ג] ויאמר אלי בן־אדם שולח אני אותך אל־בני ישראל אל־גוים המורדים אשר מרדו־בי המה ואבותם פשעו בי עד־עצם היום הזה:
[ד] והבנים קשי פנים וחזקי־לב אני שולח אותך אליהם ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה:
[ה] והמה אם־ישמעו ואם־יחדלו כי בית מרי המה וידעו כי נביא היה בתוכם: פ
[ו] ואתה בן־אדם אל־תירא מהם ומדבריהם אל־תירא כי סרבים וסלונים אותך ואל־עקרבים אתה יושב מדבריהם אל־תירא ומפניהם אל־תחת כי בית מרי המה:
[ז] ודברת את־דברי אליהם אם־ישמעו ואם־יחדלו כי מרי המה: פ
[ח] ואתה בן־אדם שמע את אשר־אני מדבר אליך אל־תהי־מרי כבית המרי פצה פיך ואכל את אשר־אני נתן אליך:
[ט] ואראה והנה־יד שלוחה אלי והנה־בו מגלת־ספר:
[י] ויפרש אותה לפני והיא כתובה פנים ואחור וכתוב אליה קנים והגה והי: ס