פרק ו
[א] לכו ונשובה אל־יהוה כי הוא טרף וירפאנו יך ויחבשנו:
[ב] יחינו מימים ביום השלישי יקמנו ונחיה לפניו:
[ג] ונדעה נרדפה לדעת את־יהוה כשחר נכון מצאו ויבוא כגשם לנו כמלקוש יורה ארץ:
[ד] מה אעשה־לך אפרים מה אעשה־לך יהודה וחסדכם כענן־בקר וכטל משכים הלך:
[ה] על־כן חצבתי בנביאים הרגתים באמרי־פי ומשפטיך אור יצא:
[ו] כי חסד חפצתי ולא־זבח ודעת אלהים מעלות:
[ז] והמה כאדם עברו ברית שם בגדו בי:
[ח] גלעד קרית פעלי און עקבה מדם:
[ט] וכחכי איש גדודים חבר כהנים דרך ירצחו־שכמה כי זמה עשו:
[י] בבית ישראל ראיתי שעריריה שערוריה שם זנות לאפרים נטמא ישראל:
[יא] גם־יהודה שת קציר לך בשובי שבות עמי: פ