פרק כה
{פרשת תרומה} [א] וידבר יהוה אל־משה לאמר:
[ב] דבר אל־בני ישראל ויקחו־לי תרומה מאת כל־איש אשר ידבנו לבו תקחו את־תרומתי:
[ג] וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת:
[ד] ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים:
[ה] וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים:
[ו] שמן למאר בשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים:
[ז] אבני־שהם ואבני מלאים לאפד ולחשן:
[ח] ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם:
[ט] ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל־כליו וכן תעשו: ס
[י] ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו:
[יא] וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו ועשית עליו זר זהב סביב:
[יב] ויצקת לו ארבע טבעת זהב ונתתה על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על־צלעו האחת ושתי טבעת על־צלעו השנית:
[יג] ועשית בדי עצי שטים וצפית אתם זהב:
[יד] והבאת את־הבדים בטבעת על צלעת הארן לשאת את־הארן בהם:
[טו] בטבעת הארן יהיו הבדים לא יסרו ממנו:
[טז] ונתת אל־הארן את העדת אשר אתן אליך:
[שני] [יז] ועשית כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה:
[יח] ועשית שנים כרבים זהב מקשה תעשה אתם משני קצות הכפרת:
[יט] ועשה כרוב אחד מקצה מזה וכרוב־אחד מקצה מזה מן־הכפרת תעשו את־הכרבים על־שני קצותיו:
[כ] והיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על־הכפרת ופניהם איש אל־אחיו אל־הכפרת יהיו פני הכרבים:
[כא] ונתת את־הכפרת על־הארן מלמעלה ואל־הארן תתן את־העדת אשר אתן אליך:
[כב] ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרבים אשר על־ארון העדת את כל־אשר אצוה אותך אל־בני ישראל: פ
[כג] ועשית שלחן עצי שטים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו:
[כד] וצפית אתו זהב טהור ועשית לו זר זהב סביב:
[כה] ועשית לו מסגרת טפח סביב ועשית זר־זהב למסגרתו סביב:
[כו] ועשית לו ארבע טבעת זהב ונתת את־הטבעת על ארבע הפאת אשר לארבע רגליו:
[כז] לעמת המסגרת תהיין הטבעת לבתים לבדים לשאת את־השלחן:
[כח] ועשית את־הבדים עצי שטים וצפית אתם זהב ונשא־בם את־השלחן:
[כט] ועשית קערתיו וכפתיו וקשותיו ומנקיתיו אשר יסך בהן זהב טהור תעשה אתם:
[ל] ונתת על־השלחן לחם פנים לפני תמיד: פ
[לא] ועשית מנרת זהב טהור מקשה תעשה המנורה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה יהיו:
[לב] וששה קנים יצאים מצדיה שלשה׀ קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני:
[לג] שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן־המנרה:
[לד] ובמנרה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה:
[לה] וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת־שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים מן־המנרה:
[לו] כפתריהם וקנתם ממנה יהיו כלה מקשה אחת זהב טהור:
[לז] ועשית את־נרתיה שבעה והעלה את־נרתיה והאיר על־עבר פניה:
[לח] ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור:
[לט] ככר זהב טהור יעשה אתה את כל־הכלים האלה:
[מ] וראה ועשה בתבניתם אשר־אתה מראה בהר: ס