פרק א
[א] דבר־יהוה׀ אשר היה אל־מיכה המרשתי בימי יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה אשר־חזה על־שמרון וירושלם:
[ב] שמעו עמים כלם הקשיבי ארץ ומלאה ויהי אדני יהוה בכם לעד אדני מהיכל קדשו:
[ג] כי־הנה יהוה יצא ממקומו וירד ודרך על־במותי במתי ארץ:
[ד] ונמסו ההרים תחתיו והעמקים יתבקעו כדונג מפני האש כמים מגרים במורד:
[ה] בפשע יעקב כל־זאת ובחטאות בית ישראל מי־פשע יעקב הלוא שמרון ומי במות יהודה הלוא ירושלם:
[ו] ושמתי שמרון לעי השדה למטעי כרם והגרתי לגי אבניה ויסדיה אגלה:
[ז] וכל־פסיליה יכתו וכל־אתנניה ישרפו באש וכל־עצביה אשים שממה כי מאתנן זונה קבצה ועד־אתנן זונה ישובו:
[ח] על־זאת אספדה ואילילה אילכה שילל שולל וערום אעשה מספד כתנים ואבל כבנות יענה:
[ט] כי אנושה מכותיה כי־באה עד־יהודה נגע עד־שער עמי עד־ירושלם:
[י] בגת אל־תגידו בכו אל־תבכו בבית לעפרה עפר התפלשתי התפלשי:
[יא] עברי לכם יושבת שפיר עריה־בשת לא יצאה יושבת צאנן מספד בית האצל יקח מכם עמדתו:
[יב] כי־חלה לטוב יושבת מרות כי־ירד רע מאת יהוה לשער ירושלם:
[יג] רתם המרכבה לרכש יושבת לכיש ראשית חטאת היא לבת־ציון כי־בך נמצאו פשעי ישראל:
[יד] לכן תתני שלוחים על מורשת גת בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל:
[טו] עד הירש אבי לך יושבת מרשה עד־עדלם יבוא כבוד ישראל:
[טז] קרחי וגזי על־בני תענוגיך הרחבי קרחתך כנשר כי גלו ממך: ס