פרק א
[א] משא נינוה ספר חזון נחום האלקשי:
[ב] אל קנוא ונקם יהוה נקם יהוה ובעל חמה נקם יהוה לצריו ונוטר הוא לאיביו:
[ג] יהוה ארך אפים וגדול־כח ונקה לא ינקה יהוה בסופה ובשערה דרכו וענן אבק רגליו:
[ד] גוער בים ויבשהו וכל־הנהרות החריב אמלל בשן וכרמל ופרח לבנון אמלל:
[ה] הרים רעשו ממנו והגבעות התמגגו ותשא הארץ מפניו ותבל וכל־יושבי בה:
[ו] לפני זעמו מי יעמוד ומי יקום בחרון אפו חמתו נתכה כאש והצרים נתצו ממנו:
[ז] טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו:
[ח] ובשטף עבר כלה יעשה מקומה ואיביו ירדף־חשך:
[ט] מה־תחשבון אל־יהוה כלה הוא עשה לא־תקום פעמים צרה:
[י] כי עד־סירים סבכים וכסבאם סבואים אכלו כקש יבש מלא:
[יא] ממך יצא חשב על־יהוה רעה יעץ בליעל: ס
[יב] כה׀ אמר יהוה אם־שלמים וכן רבים וכן נגוזו ועבר וענתך לא אענך עוד:
[יג] ועתה אשבר מטהו מעליך ומוסרתיך אנתק:
[יד] וצוה עליך יהוה לא־יזרע משמך עוד מבית אלהיך אכרית פסל ומסכה אשים קברך כי קלות: פ