פרק א
[א] המשא אשר חזה חבקוק הנביא:
[ב] עד־אנה יהוה שועתי ולא תשמע אזעק אליך חמס ולא תושיע:
[ג] למה תראני און ועמל תביט ושד וחמס לנגדי ויהי ריב ומדון ישא:
[ד] על־כן תפוג תורה ולא־יצא לנצח משפט כי רשע מכתיר את־הצדיק על־כן יצא משפט מעקל:
[ה] ראו בגוים והביטו והתמהו תמהו כי־פעל פעל בימיכם לא תאמינו כי יספר:
[ו] כי־הנני מקים את־הכשדים הגוי המר והנמהר ההולך למרחבי־ארץ לרשת משכנות לא־לו:
[ז] אים ונורא הוא ממנו משפטו ושאתו יצא:
[ח] וקלו מנמרים סוסיו וחדו מזאבי ערב ופשו פרשיו ופרשיו מרחוק יבאו יעפו כנשר חש לאכול:
[ט] כלה לחמס יבוא מגמת פניהם קדימה ויאסף כחול שבי:
[י] והוא במלכים יתקלס ורזנים משחק לו הוא לכל־מבצר ישחק ויצבר עפר וילכדה:
[יא] אז חלף רוח ויעבר ואשם זו כחו לאלהו:
[יב] הלוא אתה מקדם יהוה אלהי קדשי לא נמות יהוה למשפט שמתו וצור להוכיח יסדתו:
[יג] טהור עינים מראות רע והביט אל־עמל לא תוכל למה תביט בוגדים תחריש בבלע רשע צדיק ממנו:
[יד] ותעשה אדם כדגי הים כרמש לא־משל בו:
[טו] כלה בחכה העלה יגרהו בחרמו ויאספהו במכמרתו על־כן ישמח ויגיל:
[טז] על־כן יזבח לחרמו ויקטר למכמרתו כי בהמה שמן חלקו ומאכלו בראה:
[יז] העל כן יריק חרמו ותמיד להרג גוים לא יחמול: ס