פרק ג
[א] תפלה לחבקוק הנביא על שגינות:
[ב] יהוה שמעתי שמעך יראתי יהוה פעלך בקרב שנים חייהו בקרב שנים תודיע ברגז רחם תזכור:
[ג] אלוה מתימן יבוא וקדוש מהר־פארן סלה כסה שמים הודו ותהלתו מלאה הארץ:
[ד] ונגה כאור תהיה קרנים מידו לו ושם חביון עזה:
[ה] לפניו ילך דבר ויצא רשף לרגליו:
[ו] עמד׀ וימדד ארץ ראה ויתר גוים ויתפצצו הררי־עד שחו גבעות עולם הליכות עולם לו:
[ז] תחת און ראיתי אהלי כושן ירגזון יריעות ארץ מדין:
[ח] הבנהרים חרה יהוה אם בנהרים אפך אם־בים עברתך כי תרכב על־סוסיך מרכבתיך ישועה:
[ט] עריה תעור קשתך שבעות מטות אמר סלה נהרות תבקע־ארץ:
[י] ראוך יחילו הרים זרם מים עבר נתן תהום קולו רום ידיהו נשא:
[יא] שמש ירח עמד זבלה לאור חציך יהלכו לנגה ברק חניתך:
[יב] בזעם תצעד־ארץ באף תדוש גוים:
[יג] יצאת לישע עמך לישע את־משיחך מחצת ראש מבית רשע ערות יסוד עד־צואר סלה: פ
[יד] נקבת במטיו ראש פרזו פרזיו יסערו להפיצני עליצתם כמו־לאכל עני במסתר:
[טו] דרכת בים סוסיך חמר מים רבים:
[טז] שמעתי׀ ותרגז בטני לקול צללו שפתי יבוא רקב בעצמי ותחתי ארגז אשר אנוח ליום צרה לעלות לעם יגודנו:
[יז] כי־תאנה לא־תפרח ואין יבול בגפנים כחש מעשה־זית ושדמות לא־עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים:
[יח] ואני ביהוה אעלוזה אגילה באלהי ישעי:
[יט] יהוה אדני חילי וישם רגלי כאילות ועל במותי ידרכני למנצח בנגינותי: