פרק ג
[א] הוי מראה ונגאלה העיר היונה:
[ב] לא שמעה בקול לא לקחה מוסר ביהוה לא בטחה אל־אלהיה לא קרבה:
[ג] שריה בקרבה אריות שאגים שפטיה זאבי ערב לא גרמו לבקר:
[ד] נביאיה פחזים אנשי בגדות כהניה חללו־קדש חמסו תורה:
[ה] יהוה צדיק בקרבה לא יעשה עולה בבקר בבקר משפטו יתן לאור לא נעדר ולא־יודע עול בשת:
[ו] הכרתי גוים נשמו פנותם החרבתי חוצותם מבלי עובר נצדו עריהם מבלי־איש מאין יושב:
[ז] אמרתי אך־תיראי אותי תקחי מוסר ולא־יכרת מעונה כל אשר־פקדתי עליה אכן השכימו השחיתו כל עלילותם:
[ח] לכן חכו־לי נאם־יהוה ליום קומי לעד כי משפטי לאסף גוים לקבצי ממלכות לשפך עליהם זעמי כל חרון אפי כי באש קנאתי תאכל כל־הארץ:
[ט] כי־אז אהפך אל־עמים שפה ברורה לקרא כלם בשם יהוה לעבדו שכם אחד:
[י] מעבר לנהרי־כוש עתרי בת־פוצי יובלון מנחתי:
[יא] ביום ההוא לא תבושי מכל עלילתיך אשר פשעת בי כי־אז׀ אסיר מקרבך עליזי גאותך ולא־תוספי לגבהה עוד בהר קדשי:
[יב] והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם יהוה:
[יג] שארית ישראל לא־יעשו עולה ולא־ידברו כזב ולא־ימצא בפיהם לשון תרמית כי־המה ירעו ורבצו ואין מחריד: פ
[יד] רני בת־ציון הריעו ישראל שמחי ועלזי בכל־לב בת ירושלם:
[טו] הסיר יהוה משפטיך פנה איבך מלך ישראל ׀ יהוה בקרבך לא־תיראי רע עוד: פ
[טז] ביום ההוא יאמר לירושלם אל־תיראי ציון אל־ירפו ידיך:
[יז] יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו יגיל עליך ברנה:
[יח] נוגי ממועד אספתי ממך היו משאת עליה חרפה:
[יט] הנני עשה את־כל־מעניך בעת ההיא והושעתי את־הצלעה והנדחה אקבץ ושמתים לתהלה ולשם בכל־הארץ בשתם:
[כ] בעת ההיא אביא אתכם ובעת קבצי אתכם כי־אתן אתכם לשם ולתהלה בכל עמי הארץ בשובי את־שבותיכם לעיניכם אמר יהוה: