פרק י
[א] שאלו מיהוה מטר בעת מלקוש יהוה עשה חזיזים ומטר־גשם יתן להם לאיש עשב בשדה:
[ב] כי התרפים דברו־און והקוסמים חזו שקר וחלמות השוא ידברו הבל ינחמון על־כן נסעו כמו־צאן יענו כי־אין רעה: פ
[ג] על־הרעים חרה אפי ועל־העתודים אפקוד כי־פקד יהוה צבאות את־עדרו את־בית יהודה ושם אותם כסוס הודו במלחמה:
[ד] ממנו פנה ממנו יתד ממנו קשת מלחמה ממנו יצא כל־נוגש יחדו:
[ה] והיו כגברים בוסים בטיט חוצות במלחמה ונלחמו כי יהוה עמם והבישו רכבי סוסים:
[ו] וגברתי׀ את־בית יהודה ואת־בית יוסף אושיע והושבותים כי רחמתים והיו כאשר לא־זנחתים כי אני יהוה אלהיהם ואענם:
[ז] והיו כגבור אפרים ושמח לבם כמו־יין ובניהם יראו ושמחו יגל לבם ביהוה:
[ח] אשרקה להם ואקבצם כי פדיתים ורבו כמו רבו:
[ט] ואזרעם בעמים ובמרחקים יזכרוני וחיו את־בניהם ושבו:
[י] והשבותים מארץ מצרים ומאשור אקבצם ואל־ארץ גלעד ולבנון אביאם ולא ימצא להם:
[יא] ועבר בים צרה והכה בים גלים והבישו כל מצולות יאר והורד גאון אשור ושבט מצרים יסור:
[יב] וגברתים ביהוה ובשמו יתהלכו נאם יהוה: פ