פרק א
[א] אשרי האיש אשר׀ לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב:
[ב] כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה:
[ג] והיה כעץ שתול על־פלגי מים אשר פריו׀ יתן בעתו ועלהו לא־יבול וכל אשר־יעשה יצליח:
[ד] לא־כן הרשעים כי אם־כמץ אשר־תדפנו רוח:
[ה] על־כן׀ לא־יקמו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים:
[ו] כי־יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד: פ