פרק קא
[א] לדוד מזמור ס חסד־ומשפט אשירה לך יהוה אזמרה:

[ב] אשכילה׀ בדרך תמים מתי תבוא אלי אתהלך בתם־לבבי בקרב ביתי:
[ג] לא־אשית׀ לנגד עיני דבר־בליעל עשה־סטים שנאתי לא ידבק בי:
[ד] לבב עקש יסור ממני רע לא אדע:
[ה] מלושני מלשני בסתר׀ רעהו אותו אצמית גבה־עינים ורחב לבב אתו לא אוכל:
[ו] עיני׀ בנאמני־ארץ לשבת עמדי הלך בדרך תמים הוא ישרתני:
[ז] לא־ישב׀ בקרב ביתי עשה רמיה דבר שקרים לא־יכון לנגד עיני:
[ח] לבקרים אצמית כל־רשעי־ארץ להכרית מעיר־יהוה כל־פעלי און: פ