פרק קג
[א] לדוד׀ ברכי נפשי את־יהוה וכל־קרבי את־שם קדשו:
[ב] ברכי נפשי את־יהוה ואל־תשכחי כל־גמוליו:
[ג] הסלח לכל־עונכי הרפא לכל־תחלואיכי:
[ד] הגואל משחת חייכי המעטרכי חסד ורחמים:
[ה] המשביע בטוב עדיך תתחדש כנשר נעוריכי:
[ו] עשה צדקות יהוה ומשפטים לכל־עשוקים:
[ז] יודיע דרכיו למשה לבני ישראל עלילותיו:
[ח] רחום וחנון יהוה ארך אפים ורב־חסד:
[ט] לא־לנצח יריב ולא לעולם יטור:
[י] לא כחטאינו עשה לנו ולא כעונתינו גמל עלינו:
[יא] כי כגבה שמים על־הארץ גבר חסדו על־יראיו:
[יב] כרחק מזרח ממערב הרחיק ממנו את־פשעינו:
[יג] כרחם אב על־בנים רחם יהוה על־יראיו:
[יד] כי־הוא ידע יצרנו זכור כי־עפר אנחנו:
[טו] אנוש כחציר ימיו כציץ השדה כן יציץ:
[טז] כי רוח עברה־בו ואיננו ולא־יכירנו עוד מקומו:
[יז] וחסד יהוה׀ מעולם ועד־עולם על־יראיו וצדקתו לבני בנים:
[יח] לשמרי בריתו ולזכרי פקדיו לעשותם:
[יט] יהוה בשמים הכין כסאו ומלכותו בכל משלה:
[כ] ברכו יהוה מלאכיו גברי כח עשי דברו לשמע בקול דברו:
[כא] ברכו יהוה כל־צבאיו משרתיו עשי רצונו:
[כב] ברכו יהוה׀ כל־מעשיו בכל־מקמות ממשלתו ברכי נפשי את־יהוה: פ