פרק יא
[א] למנצח לדוד פ
ביהוה׀ חסיתי איך תאמרו לנפשי נודו נודי הרכם צפור:

[ב] כי הנה הרשעים ידרכון קשת כוננו חצם על־יתר לירות במו־אפל לישרי־לב:
[ג] כי השתות יהרסון צדיק מה־פעל:
[ד] יהוה׀ בהיכל קדשו יהוה בשמים כסאו עיניו יחזו עפעפיו יבחנו בני אדם:
[ה] יהוה צדיק יבחן ורשע ואהב חמס שנאה נפשו:
[ו] ימטר על־רשעים פחים אש וגפרית ורוח זלעפות מנת כוסם:
[ז] כי־צדיק יהוה צדקות אהב ישר יחזו פנימו: פ