פרק קיא
[א] הללו יה׀ פ
אודה יהוה בכל־לבב בסוד ישרים ועדה:

[ב] גדלים מעשי יהוה דרושים לכל־חפציהם:
[ג] הוד־והדר פעלו וצדקתו עמדת לעד:
[ד] זכר עשה לנפלאותיו חנון ורחום יהוה:
[ה] טרף נתן ליראיו יזכר לעולם בריתו:
[ו] כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים:
[ז] מעשי ידיו אמת ומשפט נאמנים כל־פקודיו:
[ח] סמוכים לעד לעולם עשוים באמת וישר:
[ט] פדות׀ שלח לעמו צוה־לעולם בריתו קדוש ונורא שמו:
[י] ראשית חכמה׀ יראת יהוה שכל טוב לכל־עשיהם תהלתו עמדת לעד: פ