פרק קיב
[א] הללו יה׀ פ
אשרי־איש ירא את־יהוה במצותיו חפץ מאד:

[ב] גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יברך:
[ג] הון־ועשר בביתו וצדקתו עמדת לעד:
[ד] זרח בחשך אור לישרים חנון ורחום וצדיק:
[ה] טוב־איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט:
[ו] כי־לעולם לא־ימוט לזכר עולם יהיה צדיק:
[ז] משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטח ביהוה:
[ח] סמוך לבו לא יירא עד אשר־יראה בצריו:
[ט] פזר׀ נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד קרנו תרום בכבוד:
[י] רשע יראה׀ וכעס שניו יחרק ונמס תאות רשעים תאבד: פ