פרק קיח
[א] הודו ליהוה כי־טוב כי לעולם חסדו:
[ב] יאמר־נא ישראל כי לעולם חסדו:
[ג] יאמרו־נא בית־אהרן כי לעולם חסדו:
[ד] יאמרו־נא יראי יהוה כי לעולם חסדו:
[ה] מן־המצר קראתי יה ענני במרחב יה:
[ו] יהוה לי לא אירא מה־יעשה לי אדם:
[ז] יהוה לי בעזרי ואני אראה בשנאי:
[ח] טוב לחסות ביהוה מבטח באדם:
[ט] טוב לחסות ביהוה מבטח בנדיבים:
[י] כל־גוים סבבוני בשם יהוה כי אמילם:
[יא] סבוני גם־סבבוני בשם יהוה כי אמילם:
[יב] סבוני כדבורים דעכו כאש קוצים בשם יהוה כי אמילם:
[יג] דחה דחיתני לנפל ויהוה עזרני:
[יד] עזי וזמרת יה ויהי־לי לישועה:
[טו] קול׀ רנה וישועה באהלי צדיקים ימין יהוה עשה חיל:
[טז] ימין יהוה רוממה ימין יהוה עשה חיל:
[יז] לא־אמות כי־אחיה ואספר מעשי יה:
[יח] יסר יסרני יה ולמות לא נתנני:
[יט] פתחו־לי שערי־צדק אבא־בם אודה יה:
[כ] זה־השער ליהוה צדיקים יבאו בו:
[כא] אודך כי עניתני ותהי־לי לישועה:
[כב] אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה:
[כג] מאת יהוה היתה זאת היא נפלאת בעינינו:
[כד] זה־היום עשה יהוה נגילה ונשמחה בו:
[כה] אנא יהוה הושיעה נא אנא יהוה הצליחה נא:
[כו] ברוך הבא בשם יהוה ברכנוכם מבית יהוה:
[כז] אל׀ יהוה ויאר לנו אסרו־חג בעבתים עד־קרנות המזבח:
[כח] אלי אתה ואודך אלהי ארוממך:
[כט] הודו ליהוה כי־טוב כי לעולם חסדו: פ