פרק יב
[א] למנצח על־השמינית ס מזמור לדוד:

[ב] הושיעה יהוה כי־גמר חסיד כי־פסו אמונים מבני אדם:
[ג] שוא׀ ידברו איש את־רעהו שפת חלקות בלב ולב ידברו:
[ד] יכרת יהוה כל־שפתי חלקות לשון מדברת גדלות:
[ה] אשר אמרו׀ ללשננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו:
[ו] משד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר יהוה אשית בישע יפיח־לו:
[ז] אמרות יהוה אמרות טהרות כסף צרוף בעליל לארץ מזקק שבעתים:
[ח] אתה־יהוה תשמרם תצרנו׀ מן־הדור זו לעולם:
[ט] סביב רשעים יתהלכון כרם זלות לבני אדם: פ