פרק קכו
[א] שיר המעלות פ
בשוב יהוה את־שיבת ציון היינו כחלמים:

[ב] אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אז יאמרו בגוים הגדיל יהוה לעשות עם־אלה:
[ג] הגדיל יהוה לעשות עמנו היינו שמחים:
[ד] שובה יהוה את־שבותנו שביתנו כאפיקים בנגב:
[ה] הזרעים בדמעה ברנה יקצרו:
[ו] הלוך ילך׀ ובכה נשא משך־הזרע בא־יבא ברנה נשא אלמתיו: פ