פרק קכז
[א] שיר המעלות לשלמה פ
אם־יהוה׀ לא־יבנה בית שוא עמלו בוניו בו אם־יהוה לא־ישמר־עיר שוא׀ שקד שומר:

[ב] שוא לכם משכימי קום מאחרי־שבת אכלי לחם העצבים כן יתן לידידו שנא:
[ג] הנה נחלת יהוה בנים שכר פרי הבטן:
[ד] כחצים ביד־גבור כן בני הנעורים:
[ה] אשרי הגבר אשר מלא את־אשפתו מהם לא־יבשו כי־ידברו את־אויבים בשער: פ