פרק קכט
[א] שיר המעלות פ
רבת צררוני מנעורי יאמר־נא ישראל:

[ב] רבת צררוני מנעורי גם לא־יכלו לי:
[ג] על־גבי חרשו חרשים האריכו למענותם למעניתם:
[ד] יהוה צדיק קצץ עבות רשעים:
[ה] יבשו ויסגו אחור כל שנאי ציון:
[ו] יהיו כחציר גגות שקדמת שלף יבש:
[ז] שלא מלא כפו קוצר וחצנו מעמר:
[ח] ולא אמרו׀ העברים ברכת־יהוה אליכם ברכנו אתכם בשם יהוה: פ