פרק יג
[א] למנצח מזמור לדוד: פ
[ב] עד־אנה יהוה תשכחני נצח עד־אנה׀ תסתיר את־פניך ממני:
[ג] עד־אנה אשית עצות בנפשי יגון בלבבי יומם עד־אנה׀ ירום איבי עלי:
[ד] הביטה ענני יהוה אלהי האירה עיני פן־אישן המות:
[ה] פן־יאמר איבי יכלתיו צרי יגילו כי אמוט:
[ו] ואני׀ בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך אשירה ליהוה כי גמל עלי: פ