פרק קלו
[א] הודו ליהוה כי־טוב כי לעולם חסדו:
[ב] הודו לאלהי האלהים כי לעולם חסדו:
[ג] הודו לאדני האדנים כי לעולם חסדו:
[ד] לעשה נפלאות גדלות לבדו כי לעולם חסדו:
[ה] לעשה השמים בתבונה כי לעולם חסדו:
[ו] לרקע הארץ על־המים כי לעולם חסדו:
[ז] לעשה אורים גדלים כי לעולם חסדו:
[ח] את־השמש לממשלת ביום כי לעולם חסדו:
[ט] את־הירח וכוכבים לממשלות בלילה כי לעולם חסדו:
[י] למכה מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו:
[יא] ויוצא ישראל מתוכם כי לעולם חסדו:
[יב] ביד חזקה ובזרוע נטויה כי לעולם חסדו:
[יג] לגזר ים־סוף לגזרים כי לעולם חסדו:
[יד] והעביר ישראל בתוכו כי לעולם חסדו:
[טו] ונער פרעה וחילו בים־סוף כי לעולם חסדו:
[טז] למוליך עמו במדבר כי לעולם חסדו:
[יז] למכה מלכים גדלים כי לעולם חסדו:
[יח] ויהרג מלכים אדירים כי לעולם חסדו:
[יט] לסיחון מלך האמרי כי לעולם חסדו:
[כ] ולעוג מלך הבשן כי לעולם חסדו:
[כא] ונתן ארצם לנחלה כי לעולם חסדו:
[כב] נחלה לישראל עבדו כי לעולם חסדו:
[כג] שבשפלנו זכר לנו כי לעולם חסדו:
[כד] ויפרקנו מצרינו כי לעולם חסדו:
[כה] נתן לחם לכל־בשר כי לעולם חסדו:
[כו] הודו לאל השמים כי לעולם חסדו: פ