פרק קלז
[א] על נהרות׀ בבל שם ישבנו גם־בכינו בזכרנו את־ציון:
[ב] על־ערבים בתוכה תלינו כנרותינו:
[ג] כי שם שאלונו שובינו דברי־שיר ותוללינו שמחה שירו לנו משיר ציון:
[ד] איך נשיר את־שיר־יהוה על אדמת נכר:
[ה] אם־אשכחך ירושלם תשכח ימיני:
[ו] תדבק־לשוני׀ לחכי אם־לא אזכרכי אם־לא אעלה את־ירושלם על ראש שמחתי:
[ז] זכר יהוה׀ לבני אדום את יום ירושלם האמרים ערו ׀ ערו עד היסוד בה:
[ח] בת־בבל השדודה אשרי שישלם־לך את־גמולך שגמלת לנו:
[ט] אשרי׀ שיאחז ונפץ את־עלליך אל־הסלע: פ