פרק קמג
[א] מזמור לדוד פ
יהוה׀ שמע תפלתי האזינה אל־תחנוני באמנתך ענני בצדקתך:

[ב] ואל־תבוא במשפט את־עבדך כי לא־יצדק לפניך כל־חי:
[ג] כי רדף אויב׀ נפשי דכא לארץ חיתי הושבני במחשכים כמתי עולם:
[ד] ותתעטף עלי רוחי בתוכי ישתומם לבי:
[ה] זכרתי ימים׀ מקדם הגיתי בכל־פעלך במעשה ידיך אשוחח:
[ו] פרשתי ידי אליך נפשי׀ כארץ־עיפה לך סלה:
[ז] מהר ענני׀ יהוה כלתה רוחי אל־תסתר פניך ממני ונמשלתי עם־ירדי בור:
[ח] השמיעני בבקר׀ חסדך כי־בך בטחתי הודיעני דרך־זו אלך כי־אליך נשאתי נפשי:
[ט] הצילני מאיבי ׀ יהוה אליך כסתי:
[י] למדני׀ לעשות רצונך כי־אתה אלוהי רוחך טובה תנחני בארץ מישור:
[יא] למען־שמך יהוה תחיני בצדקתך׀ תוציא מצרה נפשי:
[יב] ובחסדך תצמית איבי והאבדת כל־צררי נפשי כי אני עבדך: פ