פרק קמו
[א] הללו־יה פ
הללי נפשי את־יהוה:

[ב] אהללה יהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי:
[ג] אל־תבטחו בנדיבים בבן־אדם׀ שאין לו תשועה:
[ד] תצא רוחו ישב לאדמתו ביום ההוא אבדו עשתנתיו:
[ה] אשרי שאל יעקב בעזרו שברו על־יהוה אלהיו:
[ו] עשה׀ שמים וארץ את־הים ואת־כל־אשר־בם השמר אמת לעולם:
[ז] עשה משפט׀ לעשוקים נתן לחם לרעבים יהוה מתיר אסורים:
[ח] יהוה׀ פקח עורים יהוה זקף כפופים יהוה אהב צדיקים:
[ט] יהוה׀ שמר את־גרים יתום ואלמנה יעודד ודרך רשעים יעות:
[י] ימלך יהוה׀ לעולם אלהיך ציון לדר ודר הללו־יה: פ