פרק קמז
[א] הללו יה׀ פ
כי־טוב זמרה אלהינו כי־נעים נאוה תהלה:

[ב] בונה ירושלם יהוה נדחי ישראל יכנס:
[ג] הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם:
[ד] מונה מספר לכוכבים לכלם שמות יקרא:
[ה] גדול אדונינו ורב־כח לתבונתו אין מספר:
[ו] מעודד ענוים יהוה משפיל רשעים עדי־ארץ:
[ז] ענו ליהוה בתודה זמרו לאלהינו בכנור:
[ח] המכסה שמים׀ בעבים המכין לארץ מטר המצמיח הרים חציר:
[ט] נותן לבהמה לחמה לבני ערב אשר יקראו:
[י] לא בגבורת הסוס יחפץ לא־בשוקי האיש ירצה:
[יא] רוצה יהוה את־יראיו את־המיחלים לחסדו:
[יב] שבחי ירושלם את־יהוה הללי אלהיך ציון:
[יג] כי־חזק בריחי שעריך ברך בניך בקרבך:
[יד] השם־גבולך שלום חלב חטים ישביעך:
[טו] השלח אמרתו ארץ עד־מהרה ירוץ דברו:
[טז] הנתן שלג כצמר כפור כאפר יפזר:
[יז] משליך קרחו כפתים לפני קרתו מי יעמד:
[יח] ישלח דברו וימסם ישב רוחו יזלו־מים:
[יט] מגיד דברו דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל:
[כ] לא עשה כן׀ לכל־גוי ומשפטים בל־ידעום הללו־יה: פ