פרק טו
[א] מזמור לדוד ס יהוה מי־יגור באהלך מי־ישכן בהר קדשך:

[ב] הולך תמים ופעל צדק ודבר אמת בלבבו:
[ג] לא־רגל׀ על־לשנו לא־עשה לרעהו רעה וחרפה לא־נשא על־קרבו:
[ד] נבזה׀ בעיניו נמאס ואת־יראי יהוה יכבד נשבע להרע ולא ימר:
[ה] כספו׀ לא־נתן בנשך ושחד על־נקי לא לקח עשה־אלה לא ימוט לעולם: פ