פרק יז
[א] תפלה לדוד פ
שמעה יהוה׀ צדק הקשיבה רנתי האזינה תפלתי בלא שפתי מרמה:

[ב] מלפניך משפטי יצא עיניך תחזינה מישרים:
[ג] בחנת לבי׀ פקדת לילה צרפתני בל־תמצא זמתי בל־יעבר־פי:
[ד] לפעלות אדם בדבר שפתיך אני שמרתי ארחות פריץ:
[ה] תמך אשרי במעגלותיך בל־נמוטו פעמי:
[ו] אני־קראתיך כי־תענני אל הט־אזנך לי שמע אמרתי:
[ז] הפלה חסדיך מושיע חוסים ממתקוממים בימינך:
[ח] שמרני כאישון בת־עין בצל כנפיך תסתירני:
[ט] מפני רשעים זו שדוני איבי בנפש יקיפו עלי:
[י] חלבמו סגרו פימו דברו בגאות:
[יא] אשרינו עתה סבבוני סבבונו עיניהם ישיתו לנטות בארץ:
[יב] דמינו כאריה יכסוף לטרף וככפיר ישב במסתרים:
[יג] קומה יהוה קדמה פניו הכריעהו פלטה נפשי מרשע חרבך:
[יד] ממתים ידך׀ יהוה ממתים מחלד חלקם בחיים וצפינך וצפונך תמלא בטנם ישבעו בנים והניחו יתרם לעולליהם:
[טו] אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך: פ