פרק יט
[א] למנצח מזמור לדוד: פ
[ב] השמים מספרים כבוד־אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע:
[ג] יום ליום יביע אמר ולילה ללילה יחוה־דעת:
[ד] אין־אמר ואין דברים בלי נשמע קולם:
[ה] בכל־הארץ׀ יצא קום ובקצה תבל מליהם לשמש שם־אהל בהם:
[ו] והוא כחתן יצא מחפתו ישיש כגבור לרוץ ארח:
[ז] מקצה השמים׀ מוצאו ותקופתו על־קצותם ואין נסתר מחמתו:
[ח] תורת יהוה תמימה משיבת נפש עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי:
[ט] פקודי יהוה ישרים משמחי־לב מצות יהוה ברה מאירת עינים:
[י] יראת יהוה׀ טהורה עומדת לעד משפטי־יהוה אמת צדקו יחדו:
[יא] הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת צופים:
[יב] גם־עבדך נזהר בהם בשמרם עקב רב:
[יג] שגיאות מי־יבין מנסתרות נקני:
[יד] גם מזדים׀ חשך עבדך אל־ימשלו־בי אז איתם ונקיתי מפשע רב:
[טו] יהיו לרצון׀ אמרי־פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגאלי: פ