פרק ב
[א] למה רגשו גוים ולאמים יהגו־ריק:
[ב] יתיצבו׀ מלכי־ארץ ורוזנים נוסדו־יחד על־יהוה ועל־משיחו:
[ג] ננתקה את־מוסרותימו ונשליכה ממנו עבתימו:
[ד] יושב בשמים ישחק אדני ילעג־למו:
[ה] אז ידבר אלימו באפו ובחרונו יבהלמו:
[ו] ואני נסכתי מלכי על־ציון הר־קדשי:
[ז] אספרה אל חק יהוה אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך:
[ח] שאל ממני ואתנה גוים נחלתך ואחזתך אפסי־ארץ:
[ט] תרעם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם:
[י] ועתה מלכים השכילו הוסרו שפטי ארץ:
[יא] עבדו את־יהוה ביראה וגילו ברעדה:
[יב] נשקו־בר פן־יאנף׀ ותאבדו דרך כי־יבער כמעט אפו אשרי כל־חוסי בו: פ