פרק כ
[א] למנצח מזמור לדוד: פ
[ב] יענך יהוה ביום צרה ישגבך שם׀ אלהי יעקב:
[ג] ישלח־עזרך מקדש ומציון יסעדך:
[ד] יזכר כל־מנחתך ועולתך ידשנה סלה:
[ה] יתן־לך כלבבך וכל־עצתך ימלא:
[ו] נרננה׀ בישועתך ובשם־אלהינו נדגל ימלא יהוה כל־משאלותיך:
[ז] עתה ידעתי כי הושיע ׀ יהוה משיחו יענהו משמי קדשו בגברות ישע ימינו:
[ח] אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו׀ בשם־יהוה אלהינו נזכיר:
[ט] המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד:
[י] יהוה הושיעה המלך יעננו ביום־קראנו: פ