פרק כא
[א] למנצח מזמור לדוד: פ
[ב] יהוה בעזך ישמח־מלך ובישועתך מה־יגיל יגל מאד:
[ג] תאות לבו נתתה לו וארשת שפתיו בל־מנעת סלה:
[ד] כי־תקדמנו ברכות טוב תשית לראשו עטרת פז:
[ה] חיים׀ שאל ממך נתתה לו ארך ימים עולם ועד:
[ו] גדול כבודו בישועתך הוד והדר תשוה עליו:
[ז] כי־תשיתהו ברכות לעד תחדהו בשמחה את־פניך:
[ח] כי־המלך בטח ביהוה ובחסד עליון בל־ימוט:
[ט] תמצא ידך לכל־איביך ימינך תמצא שנאיך:
[י] תשיתמו׀ כתנור אש לעת פניך יהוה באפו יבלעם ותאכלם אש:
[יא] פרימו מארץ תאבד וזרעם מבני אדם:
[יב] כי־נטו עליך רעה חשבו מזמה בל־יוכלו:
[יג] כי תשיתמו שכם במיתריך תכונן על־פניהם:
[יד] רומה יהוה בעזך נשירה ונזמרה גבורתך: פ