פרק כג
[א] מזמור לדוד ס יהוה רעי לא אחסר:

[ב] בנאות דשא ירביצני על־מי מנחות ינהלני:
[ג] נפשי ישובב ינחני במעגלי־צדק למען שמו:
[ד] גם כי־אלך בגיא צלמות לא־אירא רע כי־אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמני:
[ה] תערך לפני׀ שלחן נגד צררי דשנת בשמן ראשי כוסי רויה:
[ו] אך׀ טוב וחסד ירדפוני כל־ימי חיי ושבתי בבית־יהוה לארך ימים: פ