פרק כד
[א] לדוד מזמור פ
ליהוה הארץ ומלואה תבל וישבי בה:

[ב] כי־הוא על־ימים יסדה ועל־נהרות יכוננה:
[ג] מי־יעלה בהר־יהוה ומי־יקום במקום קדשו:
[ד] נקי כפים ובר־לבב אשר׀ לא־נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה:
[ה] ישא ברכה מאת יהוה וצדקה מאלהי ישעו:
[ו] זה דור דרשו דרשיו מבקשי פניך יעקב סלה:
[ז] שאו שערים׀ ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד:
[ח] מי זה מלך הכבוד יהוה עזוז וגבור יהוה גבור מלחמה:
[ט] שאו שערים׀ ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד:
[י] מי הוא זה מלך הכבוד יהוה צבאות הוא מלך הכבוד סלה: פ