פרק לו
[א] למנצח ׀ לעבד־יהוה לדוד: פ
[ב] נאם־פשע לרשע בקרב לבי אין־פחד אלהים לנגד עיניו:
[ג] כי־החליק אליו בעיניו למצא עונו לשנא:
[ד] דברי־פיו און ומרמה חדל להשכיל להיטיב:
[ה] און׀ יחשב על־משכבו יתיצב על־דרך לא־טוב רע לא ימאס:
[ו] יהוה בהשמים חסדך אמונתך עד־שחקים:
[ז] צדקתך׀ כהררי־אל משפטיך תהום רבה אדם ובהמה תושיע יהוה:
[ח] מה־יקר חסדך אלהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון:
[ט] ירוין מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם:
[י] כי־עמך מקור חיים באורך נראה־אור:
[יא] משך חסדך לידעיך וצדקתך לישרי־לב:
[יב] אל־תבואני רגל גאוה ויד־רשעים אל־תנדני:
[יג] שם נפלו פעלי און דחו ולא־יכלו קום: פ