פרק לח
[א] מזמור לדוד להזכיר: פ
[ב] יהוה אל־בקצפך תוכיחני ובחמתך תיסרני:
[ג] כי־חציך נחתו בי ותנחת עלי ידך:
[ד] אין־מתם בבשרי מפני זעמך אין־שלום בעצמי מפני חטאתי:
[ה] כי עונתי עברו ראשי כמשא כבד יכבדו ממני:
[ו] הבאישו נמקו חבורתי מפני אולתי:
[ז] נעויתי שחתי עד־מאד כל־היום קדר הלכתי:
[ח] כי־כסלי מלאו נקלה ואין מתם בבשרי:
[ט] נפוגותי ונדכיתי עד־מאד שאגתי מנהמת לבי:
[י] אדני נגדך כל־תאותי ואנחתי ממך לא־נסתרה:
[יא] לבי סחרחר עזבני כחי ואור־עיני גם־הם אין אתי:
[יב] אהבי׀ ורעי מנגד נגעי יעמדו וקרובי מרחק עמדו:
[יג] וינקשו׀ מבקשי נפשי ודרשי רעתי דברו הוות ומרמות כל־היום יהגו:
[יד] ואני כחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח־פיו:
[טו] ואהי כאיש אשר לא־שמע ואין בפיו תוכחות:
[טז] כי־לך יהוה הוחלתי אתה תענה אדני אלהי:
[יז] כי־אמרתי פן־ישמחו־לי במוט רגלי עלי הגדילו:
[יח] כי־אני לצלע נכון ומכאובי נגדי תמיד:
[יט] כי־עוני אגיד אדאג מחטאתי:
[כ] ואיבי חיים עצמו ורבו שנאי שקר:
[כא] ומשלמי רעה תחת טובה ישטנוני תחת רדופי־רדפי־טוב:
[כב] אל־תעזבני יהוה אלהי אל־תרחק ממני:
[כג] חושה לעזרתי אדני תשועתי: פ