פרק נב
[א] למנצח משכיל לדוד: פ
[ב] בבוא׀ דואג האדמי ויגד לשאול ויאמר לו בא דוד אל־בית אחימלך:
[ג] מה־תתהלל ברעה הגבור חסד אל כל־היום:
[ד] הוות תחשב לשונך כתער מלטש עשה רמיה:
[ה] אהבת רע מטוב שקר׀ מדבר צדק סלה:
[ו] אהבת כל־דברי־בלע לשון מרמה:
[ז] גם־אל יתצך לנצח יחתך ויסחך מאהל ושרשך מארץ חיים סלה:
[ח] ויראו צדיקים וייראו ועליו ישחקו:
[ט] הנה הגבר לא ישים אלהים מעוזו ויבטח ברב עשרו יעז בהותו:
[י] ואני׀ כזית רענן בבית אלהים בטחתי בחסד־אלהים עולם ועד:
[יא] אודך לעולם כי עשית ואקוה שמך כי־טוב נגד חסידיך: פ