פרק נד
[א] למנצח בנגינת משכיל לדוד: פ
[ב] בבא הזיפים ויאמרו לשאול הלא דוד מסתתר עמנו:
[ג] אלהים בשמך הושיעני ובגבורתך תדינני:
[ד] אלהים שמע תפלתי האזינה לאמרי־פי:
[ה] כי זרים׀ קמו עלי ועריצים בקשו נפשי לא שמו אלהים לנגדם סלה:
[ו] הנה אלהים עזר לי אדני בסמכי נפשי:
[ז] ישוב ישיב הרע לשררי באמתך הצמיתם:
[ח] בנדבה אזבחה־לך אודה שמך יהוה כי־טוב:
[ט] כי מכל־צרה הצילני ובאיבי ראתה עיני: פ